Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
fot. pixabay.com

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to najbardziej znana i najchętniej odwiedzana część Pojezierza Mazurskiego. Ten obszar aż w 20% pokrywają jeziora, które są nie tylko największymi zbiornikami na Pojezierzu Mazurskim, ale w całej Polsce. Najbardziej znanymi zbiornikami leżącymi na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich są Śniardwy oraz Mamry.

Okolice jeziora Mamry mają dość zróżnicowany charakter. Brzegi są tu stosunkowo niskie oraz podmokłe, licznie występują tu również płycizny. Na jeziorach wchodzących do grupy Mamry częstym zjawiskiem są wyspy, z których najbardziej znana jest Wyspa Kormoranów (czyli Wysoki Ostrów). Wyspa ta, położona na jeziorze Dobskim, znana jest przede wszystkim ornitologom. Kolonie kormoranów, które upodobały sobie wyjątkowo ten skrawek lądu, przyczyniły się do utworzenia na wyspie rezerwatu ornitologicznego. Nad jeziorem Mamry chronione są nie tylko ptaki, ale również nietoperze. Siedliska nietoperzy to największa atrakcja w rezerwacie "Mamerki", w którym żyje aż pięć gatunków tych ssaków.

Jezioro Śniardwy, jako największe jezioro w Polsce, jest już atrakcją samo w sobie. Inne jeziora, wchodzące w skład grupy Śniardwy, również mają swój niesamowity urok. Śniardwy może pochwalić się dość niskimi brzegami, które są zabagnione i porośnięte gęstym sitowiem. Dno tego jeziora wyróżnia się obecnością dość licznych głazów narzutowych, które mogą nieźle dać w kość żeglującym po tym zbiorniku wodniakom. Jezioro Śniardwy i jego okolica to jednak w głównej mierze piękne krajobrazy, w celu ochrony których stworzono Mazurski Park Krajobrazowy. Na jego obszarze znajdują się miejsca wyjątkowo cenne pod względem przyrodniczym, które objęto ochroną rezerwatową. Do najważniejszych rezerwatów położonych na Mazurach zalicza się rezerwat, który zajął zaszczytne miejsce na liście rezerwatów biosfery UNESCO. To rezerwat "Jezioro Łuknajno", znane jako największa w całym kraju kolonia łabędzia niemego.

Oprócz tych dwóch mazurskich "gwiazd", czyli jezior Śniardwy oraz Mamry, jest tu jeszcze około 20 jezior, zaś ich "uzupełnieniem" są liczne kanały, łączące ze sobą poszczególne jeziora. Kanały te umożliwiają podróż żeglarzom, którzy mogą swobodnie poruszać się pomiędzy najważniejszymi i największymi jeziorami.