Panorama Kłodzka z Twierdzy Kłodzko
fot. szlaki24.pl

Kłodzko okiem wymagającego turysty

Największą miejscowością niezwykle malowniczej krainy historycznej nazwanej Ziemią Kłodzką, jest miasto Kłodzko. Miejscowość ta obecnie znajduje się w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego i stanowi siedzibę dla dwóch gmin miejskiej i wiejskiej, a także powiatu kłodzkiego. Pod względem geograficznym miasto znajduje się na obszarze Kotliny Kłodzkiej i leży nad rzeką Nysą Kłodzką. Miasto liczy obecnie około 29 tysięcy mieszkańców.

Miasto Kłodzko stanowi niezwykle ciekawe miejsce turystyczne. Świadczyć może o tym duża ilość wysokiej klasy zabytków, które zachowane są w dobrym stanie i corocznie przyciągają do tego miejsca coraz więcej turystów. Wśród najciekawszych zabytków Kłodzka trzeba wymienić co najmniej kilka.

Miasto niestety nie może się poszczycić zamkiem zachowanym od czasów średniowiecznych. Wybudowany w 1577 roku został niestety w dużym stopniu zniszczony. W obecnym czasie zwiedzić można bastionową twierdzę zbudowaną na jego miejsce w latach 1680 – 1702. W największym stopniu do rozbudowy twierdzy przyczynił się król pruski Ferdynand II Wielki. Innym cennym zabytkiem Kłodzka jest późnogotycka budowla kościelna, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Budowę tej świątyni rozpoczęli jezuici już w 1344 roku. Ukończono ją jednak dopiero w początkach XVI wieku. Wnętrze kościoła w dużym stopniu przebudowano w okresie baroku. Z tego czasu pochodzi główny ołtarz, a także ambona z 1717 roku. Niezwykłą wartość posiada jednak gotycka XIV – wieczna figura „Madonny z czyżykiem”. W mieście znajdują się jeszcze inne warte zobaczenia budowle sakralne, do najciekawszych zaliczyć można kościół Matki Boskiej Różańcowej oraz kościół św. Jerzego i św. Wojciecha.

Kłodzko posiada także gotycki most na Młynówce. Został on zbudowany około lat 1280 – 1390. Most zdobią barokowe figury, które stylistycznie nawiązują do praskiego mostu Karola. Warto zobaczyć również, niezwykle ciekawą pod względem architektonicznym, budowlę ratuszową pochodzącą z XIX wieku. Wieża ratusza wybudowana została na styl renesansowy. Zabytkiem architektonicznym jest również dawne kolegium jezuickie, wybudowane w latach 1655 – 1690, przez architekta C. Lurago. Rynek Kłodzki jest natomiast miejscem gdzie nie sposób nie dostrzec piękna wielu renesansowych i barokowych kamienic pochodzących z okresu XVI i XVIII wieku.