Jurajskie Parki Krajobrazowe

Jurajskie Parki Krajobrazowe są zespołem 6 parków o łącznej powierzchni 90038 ha, które razem z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz otuliną stanowią największy w Polsce obszar, który podlega ochronie. W skład zespołu parków wchodzi Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, w granicach, którego znajduje się większość zamków, tzw. Orlich Gniazd. Kolejnym parkiem są Dolinki Krakowskie, które usłane są potokami oraz licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. Ponadto znajdują się tutaj różnorodne szlaki turystyczne, które pozwalają podziwiać wspaniałą przyrodę, a także spotkać się z historią odwiedzając ruiny licznych zamków oraz warowni. Licznie znajdujące się tutaj skałki oraz ostańce wapienne, które są idealne do uprawiania wspinaczki z pewnością zainteresują wszystkich miłośników takich sportów.

Kolejnym Parkiem Krajobrazowym jest Park Tenczyński o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Na terenie parku znajdują się liczne ostańce, wapienie górnojurajskie, a także niewielkie jaskinie oraz obszary bagienne. Na terenie tego parku krajobrazowego znajduje się aż 5 rezerwatów przyrody. W skład Jurajskich Parków Krajobrazowych wchodzi także Park Rudniański, na terenie, którego znajdują się dwa rezerwaty przyrody, czyli Dolina Potoku Rudno oraz Kajasówka. Do zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych wchodzi także Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, w obrębie, którego znajdują się trzy ważne kompleksy leśne: Lasek Wolski, drzewostany w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa tego parku wywodzi się od dwóch klasztorów, które położone są na terenie tego parku. Ostatnim parkiem wchodzącym w skład wspomnianego zespołu jest, Dłubniański Park Krajobrazowy, w którym znajdują się liczne pomniki przyrody oraz cenne zabytki architektury, pośród których dominują kościoły.