Jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Najbardziej charakterystycznymi formami Jury Krakowsko-Częstochowskiejjaskinie, które powstały na skutek osadzania się na dnie istniejącego tutaj niegdyś morza skorup martwych zwierząt. Teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej dzięki materiałowi, z którego jest zbudowany, łatwo ulega erozji stanowiąc jednocześnie doskonały budulec dla tego rodzaju form. Nic więc dziwnego, że teren Jury jest jednym z największych skupisk jaskiń w Polsce. Szczególnie dużo znajduje się ich w okolicach Ojcowa. Jak powszechnie wiadomo jaskinie stanowiły doskonałe schronienie dla ludzi pierwotnych, dlatego też znaleziono tutaj pierwsze ślady występowania człowieka na terenie Polski? Warto podkreślić także to, że w dzisiejszych czasach można wejść jedynie do kilku jaskiń, które znajdują się na terenie Wyżyny. Niektóre z jaskiń można zwiedzać przewodnikiem, należą tutaj: Jaskinia Ciemna, Łokietka, Nietoperzowa, Smocza Jama oraz Wierzchowska Górna.

Największą udostępnioną do zwiedzania jaskinią jest Jaskinia Wierzchowska Górna, która obecnie jest uznana za pomnik przyrody, a rocznie odwiedza ją ponad 20 tysięcy turystów. Przejście przez jaskinię odbywa się jedną wytyczoną trasą i trwa około 50 minut. Kolejnym miejscem wartym zobaczenia jest Jaskinia Łokietka, która położona jest w szczytowej partii Góry Chełmowej. Warto dodać, że jest to jedna z najbardziej znanych jaskiń w Polsce, która ponadto jest jednym z największych symboli Ojcowskiego Parku Narodowego. To właśnie w tej jaskini ukrywał się Władysław Łokietek przed ścigającymi go wojskami. Kolejna, Jaskinia Nietoperzowa, która znajduje się w górnej części Doliny Będkowskiej obecnie jest udostępniona do zwiedzania jedynie z przewodnikiem. To właśnie w tej jaskini nagrywano sceny do filmu "Ogniem i mieczem". Wejście do następnej jaskini, czyli Smoczej Jamy, która jest najsłynniejszą polską jaskinią znajduje się w Krakowie. Łączna długość jej podziemi wynosi 276 metrów. Do wnętrza Smoczej Jamy prowadzi 135 schodów w dół. Z tą jaskinią związana jest legenda, która mówi, że we wnętrzach jaskini mieszkał ogromny potwór, a legendę ta rozwinął już Długosz.

Jaskinie znajdujące się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej można podzielić na te, dla amatorów oraz dla zaawansowanych. Z racji tego, że zwiedzanie jaskiń na własną rękę jest niebezpieczne, warto wybierać te, w których możemy je odwiedzić wraz z doświadczonym przewodnikiem.