Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Jaskinia Niedźwiedzia, która została odkryta w 1966 roku podczas eksploatacji kamieniołomu marmuru, jest najdłuższą jaskinią w polskiej części Sudetów. Otwór wejściowy do jaskini znajduje się na wysokości 800 m n.p.m. Rozłożone horyzontalnie korytarze mają łączną długość około 3 kilometrów i znajdują się na czterech poziomach. Podczas eksploracji jaskini odkryto w niej szczątki tysięcy zwierząt plejstoceńskich, a przede wszystkim niedźwiedzia jaskiniowego i właśnie stąd pochodzi nazwa tej jaskini. Warto pamiętać o tym, że Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się na terenie rezerwatu przyrody Jaskinia Niedźwiedzia, który został utworzony w 1977 w celu ochrony jaskini, lasu rosnącego w otulinie oraz zjawisk krasowych. Dla turystów dostępne są środkowe partie jaskini, a ich największą atrakcją są nacieki znajdujące się w jej wnętrzu. Dolne partie jaskini zostały p oraz pierwszy zaprezentowane szerszej publiczności dopiero w 2003 roku dzięki powstaniu filmu.

Trasa turystyczna po Jaskini Niedźwiedziej rozpoczyna się od śluzy wejściowej, która chroni mikroklimat jaskini przed wpływami z zewnątrz. Trasa biegnie środkowym piętrem jaskini i jest doskonale przygotowana do zwiedzania przez turystów. Na całej długości zwiedzania jaskinia została odpowiednio zabezpieczona oraz oświetlona tak, że każdy turysta może czuć się w niej bezpiecznie. Trasa liczy około 360 metrów i możemy na niej zobaczyć około 500 metrów jaskini. W jaskini nie wolno dotykać szaty naciekowej ani robić zdjęć. Ze względu na ochronę panującego w środku mikroklimatu ilość wejść do jaskini jest ograniczona. W trakcie zwiedzania jaskini odwiedza się między innymi Salę Lwa Jaskiniowego, w której znaleziono kompletną czaszkę tego właśnie zwierzęcia. Dzięki swojej oryginalności Jaskinia Niedźwiedzia cieszy się ogromną popularnością wśród turystów.