Kraków, Brama Floriańska
fot. volkova natalia/Shutterstock

Historyczne szlaki turystyczne

Są ogromną atrakcją dla tych, którzy w czasie swych wędrówek po Polsce chcą poznać historię kraju i jego poszczególnych regionów. Wędrówka tymi szlakami to najlepszy sposób na ciekawą i atrakcyjną lekcję historii.

Do najdłuższych polskich szlaków tematycznych zalicza się Szlak Grodów Nadwiślańskich. Biegnie on przez całą Polskę: od Beskidu Śląskiego po Morze Bałtyckie. Jego największą atrakcją są piękne miasta, które powstawały i rozwijały się dzięki Wiśle. Są wśród nich dawne stolice Polski: Kraków i Warszawa, a także takie perełki, jak Tczew, Malbork, Sandomierz, Kazimierz Dolny oraz Toruń z pobliską Bydgoszczą.

Najsłynniejszym ze wszystkich szlaków tematycznych w Polsce jest bez wątpienia Szlak Piastowski. Prowadzi on przez malownicze tereny Wielkopolski i umożliwia turystom lepsze poznanie tych miejsc, które są ściśle związane z początkami Państwa Polskiego. Do najważniejszych miejsc na tym szlaku należą tak ważne ośrodki, jak: Poznań, Gniezno, Kruszwica, Biskupin czy Ostrów Lednicki.

Na terenie Wielkopolski na uwagę zasługuje również Trasa Kórnicka, licząca sobie 80 km. Zaczyna i kończy się w Poznaniu, zaś jej najważniejszymi punktami są: Kórnik, Rogalin oraz Puszczykowo. To wyjątkowo atrakcyjna trasa pod względem krajobrazowym, gdyż prowadzi ona zarówno przez tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, jak i przez obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Ciekawe miejsca i obiekty związane z historią średniowiecza można zobaczyć na innym ciekawym szlaku tematycznym. To Polski Szlak Krzyżowców, którego motywem przewodnim są zamki oraz świątynie wznoszone przez funkcjonujące niegdyś na ziemiach polskich zakony rycerskie. Byli wśród nich i templariusze, i joannici, jednak największą rolę odegrali Krzyżacy. Najpotężniejszą twierdzą na tej trasie (liczącej sobie ponad 550 km) jest oczywiście krzyżacka warownia w Malborku. Warto odwiedzić tu również Cedynię, Chojnice oraz Myślibórz. Sama podróż trasą prowadzącą przez malownicze tereny Pojezierza Pomorskiego dostarcza wielu wrażeń, zaś pięknych widoków na trasie nie brakuje.

Z zakonem krzyżackim silniej związany jest kolejny z najważniejszych szlaków historycznych. To Szlak Grunwaldzki. Wędrując tą liczącą sobie prawie 300 km trasą można nie tylko zobaczyć kilka ciekawych warowni krzyżackich na terenie Warmii i Mazur, ale przede wszystkim odwiedzić pole słynne bitwy, w czasie której wojska Władysława Jagiełły zdołały przełamać dotychczasową dobrą passę wojsk zakonnych. Inne atrakcyjne miejsca na tym szlaku to m.in. Ostróda, Olsztyn oraz Olsztynek.

Z innym, mniej wojowniczym zakonem, można zapoznać się podczas wędrówki Szlakiem Cysterskim. Na ziemiach polskich znajduje się aż 40 obiektów, które związane są z tym przedsiębiorczym i gospodarnym zakonem. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują Jędrzejów, Wąchock oraz Henryków.

Dość specyficznym szlakiem historycznym jest Szlak Bursztynowy wyznaczony na terenie Pobrzeża Gdańskiego. Prowadzi on przez te tereny, które związane są „bałtyckim złotem”. Na tej trasie ważną rolę odgrywają Malbork, Gdańsk oraz Gdynia. W tamtejszych muzeach można zobaczyć niezwykle cenne kolekcje przedmiotów wykonanych z bursztynu oraz lepiej poznać historię związaną z tym wyjątkowym skarbem morza.

Z innych ciekawych szlaków o historycznym charakterze na uwagę zasługuje Szlak Cmentarzy I Wojny Światowej, który wyznaczono w Małopolsce, na terenie gminy Żegocina. Jego głównym motywem są malowniczo położone cmentarze wojenne, w których spoczywają żołnierze trzech armii: niemieckiej, rosyjskiej oraz austro-węgierskiej. Do najciekawszych nekropolii można tu zaliczyć cmentarz w Żegocienie, w Trzcianie oraz cmentarz na zboczach góry Kobyla.

Jednym z najkrótszych szlaków historycznych jest krakowska Droga Królewska, która łączy plac Matejki z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Wędrując tą trasą można ujrzeć najwspanialsze zabytki Krakowa: Barbakan, Bramę Floriańską, Kościół Mariacki, Sukiennice oraz Zamek Królewski. Choć krótka, trasa ta zajmuje cały dzień, zaś wędrówka nią jest najlepszym sposobem na odkrycie uroków Starego Miasta w Krakowie.