Historia Fromborka w zabytkach miejskich

Zwiedzając ciekawe miejsca województwa warmińsko-mazurskiego nie można pominąć miasta Frombork. Leży ono w powiecie braniewskim i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Frombork. Jest on położony na Równinie Warmińskiej, nad Zalewem Wiślanym, co sprawia, że oprócz wysokiej klasy zabytków architektonicznych, turystom zapewnia się tutaj również znakomite miejsce na wypoczynek nad wodą, na łonie natury. Dla osób, które lubią atrakcje wodne, interesującym miejscem będzie przystań jachtowa oraz przystań żeglugi pasażerskiej. We Fromborku mieści się również ośrodek rybołówstwa oraz morskie przejście graniczne.

Najważniejszymi atrakcjami turystycznymi Fromborka są jednak budowle, związane ściśle z niezmiernie ciekawą historią tego miasta. Za najcenniejszy zabytek uznać należy zespół budowli katedralnych, górujący na wzgórzu nad dzisiejszym miastem. Do zespołu tego należy katedra, obwarowania katedralne, a także zespół budynków dawnych kanonii. Są to zabytki równie interesujące i cenne co sama katedra. Należą do nich: Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja, Wieża Radziejowskiego, w której znajduje się wahadło Foucaulta, wieża, na której mieściły się prywatne pomieszczenia Mikołaja Kopernika, dawniej służąca jako obserwatorium, Muzeum Mikołaja Kopernika, a także sześć budynków kanonii zewnętrznych, pochodzących z XVII - XVIII wieku.

Katedra zbudowana została na krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej, która ostro opada skarpą ku Zalewowi Wiślanemu. Według badań archeologów pierwotnie na tym właśnie terenie mieściło się osiedle pruskie. Po zajęciu tych terenów przez Krzyżaków, w miejscu tym powstał prowizoryczny gród krzyżacki lub też biskupi. Rozwój miasta rozpoczął się z momentem przeniesienia do Fromborka z Braniewa siedziby kapituły warmińskiej. Nastąpiło to między 1261 a 1278 rokiem. Katedrę rozpoczęto budować około roku 1330, konsekrowano ją natomiast w 1342 roku.

Postacią, która najskuteczniej sławi miasto Frombork jest Mikołaj Kopernik. Kopernik był kanonikiem kapituły warmińskiej w Fromborku i spędził w tym mieście wiele lat. Tutaj również miał swoją pracownię i oddawał się swojej pracy oraz pasjom. W roku 2009 udało się całkowicie udowodnić, iż odnalezione wcześniej szczątki ludzkie, złożone w krypcie pod ołtarzem św. Krzyża, należącym swego czasu do Kopernika, są właśnie jego. Odkrycie to spowodowało jeszcze większe zainteresowanie Fromborkiem oraz samym Kopernikiem. Władze miasta mają w zamiarze stworzyć relikwię słynnego astronoma i zorganizować powtórny uroczysty pochówek.

Prócz katedry i towarzyszącym jej budowli we Fromborku warto zobaczyć także: cmentarz kanonicki, dawny kościół parafialny św. Mikołaja, Basztę Żeglarską z XV w., wieżę wodociągową z XVI w, przebudowaną w XVII-XVIII wieku, nowy pałac biskupi, zespół poszpitalny św. Ducha i kaplicę św. Anny, obecnie Muzeum Historii Medycyny.