Gorczański Park Narodowy
fot. Piotr Szpakowski/Shutterstock

Gorczański Park Narodowy chroni walory przyrodnicze Gorców

Gorczański Park Narodowy został utworzony w 1981 roku. Celem jego założenia była ochrona wyjątkowych walorów przyrodniczych szczególnie centralnej i północno-wschodniej części Gorców. Naukowcy starający się o jego utworzenie pragnęli zapewnić szczególną ochronę Puszczy Karpackiej, która stanowi naturalne bogactwo owych gór.

Zalesienie gór Gorców jest specyficzne i polega na pasowym podziale całości wzgórz. Niższa partia drzew, w której górują lasy mieszane, zwane buczyną karpacką zostały najmniej zniszczone przez działalność cywilizacyjną człowieka. Szczególnej ochrony potrzebują natomiast warstwy leśne górne. Tutaj najczęściej spotykane są bory świerkowe. W tej wyższej partii wzniesień, nazywanej reglem górnym, drzewa dożywają bardzo sędziwego wieku, a następnie ustępują miejsca młodszym drzewom. Zadaniem Gorczańskiego Parku Narodowego jest przede wszystkim umożliwienie naturalnego biegu ginięcia i zastępowania starej roślinność młodszą.

Park Narodowy zajmuje się także, występującymi dość licznie w Gorcach, polanami. Powstały one poprzez naturalne użytkowanie ich przez tutejszych pasterzy. Na niektórych z nich pozostały jeszcze szałasy, zbudowane zgodnie z zasadami regionalnego budownictwa zagórzańskiego i podhalańskiego. Ten element przeplatania się świata przyrody z gospodarką człowieka również pozostaje pod szczególną ochroną Parku Narodowego.

Wyjątkowe walory roślinności Gorców sprzyjają występowaniu specyficznych gatunków zwierząt. Szczególnie często można tutaj napotkać wilki, rysie oraz różne gatunki ssaków kopytnych. Również wiele gatunków ptaków wybrało sobie ten region na swoje naturalne siedlisko. Można tu więc napotkać puchacze oraz głuszce. Rozmaitość panująca wśród fauny i flory gór Gorców zaspokaja ciekawość największych wielbicieli, obserwatorów nauk biologicznych.

Gorczański Park Narodowy prowadzi także rozległą działalność edukacyjną. Jest ona skierowana do wielu różnych grup, zarówno uczniów, nauczycieli, przyrodników, jak i zupełnych amatorów dziedzin biologicznych. Dużym osiągnięciem Parku Narodowego było podpisanie porozumienia z Małopolskim Kuratorium Oświaty, dzięki któremu otrzymał on możliwość przeprowadzenia wielu rozwiniętych programów edukacyjnych skierowanych do uczniów ze szkół w pobliskich miejscowościach. Park propaguje nauczanie poprzez praktyczne uczestnictwo w zajęciach, dlatego szczególnie dużo miejsca w jego programach edukacyjnych zajmują wycieczki, aktywne uczestnictwo w pracach na terenie Parku. W Gorczańskim Parku Narodowym wytyczone są ścieżki edukacyjne, istnieje także terenowa sala edukacyjna.