Gorce - czar przyrody goreckiego pasma Beskidu Zachodniego

Jednym z ciekawszych miejsc, które mają nam do zaoferowania polskie góry jest niewielkie pasmo górskie należące do Beskidu Zachodniego, zwane Gorce. Administracyjnie Gorce leżą w granicach dwóch powiatów: limanowskiego oraz nowotarskiego. Samo pasmo górskie Gorców nie zajmuje dużego obszaru, a jednak należy je zaliczyć do miejsc turystycznie wyjątkowo atrakcyjnych. Długość Gorców wynosi ponad 40 km, szerokość natomiast 10-15km, co daje powierzchnię około 350 km kwadratowych. Główny grzbiet pasma ma długość około 44 km i biegnie przez szczyty Turbacz i Gorc po Wszywogórkę w Tylmanowej.

Gorce posiadają siedem szczytów o wysokości ponad 1200m n.p.m. Pięć z nich zbiega się w najwyższym szczycie tego pasma, zwanym Turbacz. Ma on wysokość 1314m n.p.m. i stanowi centrum kształtu gwiazdy, tworzonego przez zbiegające się zbocza górskie. Pozostałymi szczytami, których wysokość przewyższa 1200m n.p.m. są: Jaworzyna Kamienicka - 128m n.p.m., Kiczora - 1282m n.p.m., Kudłoń - 1276m n.p.m., Czoło Turbacza - 1259m n.p.m., Mostownica - 1251m n.p.m., Gorc - 1228m n.p.m., Lubań - 1211m n.p.m.

Pasmo górskie Gorców jest atrakcyjne dla turystów przede wszystkim ze względu na swoje bardzo ciekawe położenie. Duża ilość wysokich szczytów, łączących się w różniej trudności turystycznej trasy po grzbietach, zapewniają atrakcje zarówno dla amatorów, jak i zawodowych miłośników pieszych górskich wycieczek. Odwiedzających te rejony Beskidu Zachodniego turystów zachwycają także przepiękne krajobrazy stworzone przez współistnienie wysokich, malowniczych gór oraz przepięknie pokrytych bujną roślinnością dolin. Jest ich tutaj aż jedenaście, z których pięć leży u stup najwyższego szczytu Gorców, Turbacza. Do najdłuższej z nich należy Dolina Kamienicy, licząca sobie długość 33km. Największy obszar zajmuje natomiast Dolina Ochotnicy, to jest aż 109km kwadratowych.

Gorce są dla turystów atrakcyjne również ze względu na bardzo rozwiniętą sieć wodną. Składają się na nią niezliczone ilości malowniczo wkomponowanych w krajobraz górski potoków, źródełek, wysięków wodnych, oraz stawów. Potoki stanowią dorzecza dwóch głównych rzek, przepływających przez pasmo Gorców, są to: Dunajec i Raba. Do największych potoków, które posiadają swoje źródła na obszarze Gorców, należą Ochotnica i Kamienica. Bardzo ważnym elementem sieci wodnej pasma górskiego są także źródła z wodami mineralnymi. Ich lecznicze i zdrowotne możliwości wykorzystywane są w dwóch punktach, miejscowości Rabka-Zdrój i Szczawa.