Ciekawostki na trasie Lubrzańskiego Szlaku Kajakowego

Ziemia Lubuska jest terenem niezmiernie ciekawym szczególnie pod względem przyrodniczym. Jedną z najciekawszych atrakcji tego regionu jest wiele bystrych rzek, których koryta nadają się znakomicie na szlaki kajakowe. Ziemia Lubuska jest już znana z szeregu imprez związanych ze spływami kajakowymi. Odbywają się one w różnych miejscach i z roku na rok stają się popularne nie tylko w Polsce. Również na co dzień szlaki wodne Ziemi Lubuskiej są przystosowane do korzystania z nich przez turystów.

Jednym z najpopularniejszych szlaków wodnych jest Lubrzański Szlak Kajakowy. Szlak ten biegnie przez powiat świebodzińki w gminie Lubrza. Szlak kajakowy jest dość krótki, jego długość mierzy około 15 kilometrów i przebiega od Lubrzy do Gościkowa. Niedługa trasa sprawia, iż jest to wycieczka popularna dla turystów weekendowych. Nawet niezbyt wykwalifikowany wioślarz poradzi sobie z tą trasą, zbierając jednocześnie wiele doświadczeń i niezapomnianych wrażeń.

Trasa szlaku Lubrzańskiego Szlaku Kajakowego jest bardzo urozmaicona, można powiedzieć, że znajdziemy na niej wszystkie elementy, które wiążą się z kajakarstwem śródlądowym. Mamy tu więc kanał, czyli Rakownik, rzekę, którą odbywa się spływ, a więc Paklicę, a także jeziora, takie jak Lubrza Mała, Paklicko Wielkie oraz Radno. Dzięki takiemu ułożeniu trasy turyści otrzymują niepowtarzalną możliwość zapoznania się z najrozmaitszymi warunkami kajakowania, a także mają szansę zmagać się z nimi wszystkimi, nabierając szerokiej gamy doświadczeń.

Innymi niezmiernie ważnymi walorem tego właśnie szlaku wodnego są cechy przyrodniczo krajoznawcze. Szlak biegnie bowiem przez Rezerwat Dębowy Ostrów koło Nowego Dębu. W tym miejscu warto zatrzymać się aby choć na chwilę zaobserwować bujną faunę i florę tego miejsca. Rezerwat Dębowy może bowiem poszczycić się obecnością na jego terenie wielu gatunków rzadko spotykanych w innych częściach naszego kraju. Między innymi można tutaj spotkać: perkozy dwuczuby, czaple siwe, zimorodki, orły bieliki oraz bobry. Po trasie Lubrzańskiego Szlaku Kajakowego znajdują się również niezmiernie ciekawe zabytki architektoniczne o wysokich walorach historyczno-kulturowych. Należą do niech urządzenia hydrotechniczne związane z Międzyrzeckim Rejonem Umocnień oraz klasztor w Gościkowie, kilka zapor oraz fragmenty bunkrów z II wojny światowej.