Pałac w Krześlicach
fot. Radoslaw Maciejewski/Shutterstock

Bogactwa starej Wielkopolski

Wielkopolska jest jedną z najstarszych polskich krain historycznych. Można uznać, iż jest ona jądrem naszego kraju, tutaj bowiem znajdowała się pierwsza stolica Polski - Gniezno. Historia Wielkopolski rozpoczyna się już w okresie X wieku, kiedy to Ziemomysł zajął obecne jej terytoria, łącząc zamieszkujące te ziemie plemiona i stworzył państwo Polan. Również za czasów pierwszego władcy polskiego Mieszka I, Wielkopolska miała ogromne znaczenie da rodzącego się kraju. Od tych terenów rozpoczęła się chrystianizacja ludności polskiej i tu chrześcijaństwo posiada najstarsze w całym naszym kraju korzenie. W czasach najdawniejszych Wielkopolska posiadała wielu właścicieli, wielokrotnie również ziemie te pustoszone były przez najeżdżające wrogie wojska. Nie zmieniło to jednak faktu, iż kraina ta pozostawała zawsze na pozycji priorytetowej da naszych władców. Do XVIII wieku Wielkopolska pozostawała najbardziej rozwiniętą dzielnicą Polski. Jej prestiż zmalał po pierwszym rozbiorze. Jednakże region ten może poszczycić się jedynym, wygranym przez polaków powstaniem, dzięki któremu w latach 1918-1919 Wielkopolska została wyzwolona, a w wyniku postanowień wersalskich przywrócona Polsce.

Stolicą Wielkopolski jest Poznań. Jest to miasto niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym. Nie sposób nie zwiedzić tutaj kilku najcenniejszych zabytków, a także przejść się po rynku i uliczkach staromiejskich, by poczuć atmosferę tego miejsca. Prawdziwą perełką architektury renesansowej jest stojący na Starym Rynku poznański ratusz. Ponad Rynkiem, na niewielkim wzgórzu znajduje się Zamek Królewski oraz fragmenty fortyfikacji miejskich. Najstarszą częścią miasta jest Ostrów Tumski. Można tu podziwiać najstarszą w Polsce katedrę, w której pochowani zostali pierwsi władcy naszego kraju.

Charakterystycznym budownictwem zabytkowym, jakie możemy napotkać na szlakach naszych wielkopolskich wycieczek, są przepiękne XIX-wieczne rezydencje. Jedna z nich stoi w miejscowości Turew. Tutaj swe gospodarstwo rolnicze prowadził generał Chłapowski. Zamieszkiwał on natomiast charakterystyczny wielobasztowy dworek, pochodzący z lat 1820 - 1830. Podobne rezydencje znajdują się w: Rydzynie, Lesznie, Kościanie, Pawłowicach i Gostyniu. Nie sposób również nie zwiedzić bliskiego Poznaniowi, Kórnika, w którym znajduje się unikalny zespół pałacowo-parkowy.