Bogactwa Małopolski, serca dawnej Korony Państwa Polskiego

Małopolska jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów z kraju i zagranicy regionem Polski. Nie można się temu dziwić jest to bowiem teren niezmiernie bogaty w atrakcje turystyczne, zarówno przyrodnicze jak i architektoniczne, kulturowe i etnograficzne. Stolicą regionu małopolskiego jest Kraków, dawna stolica kraju, a także miasto przez wielu uważanych za najpiękniejsze w Polsce. Do Małopolski należą również najwyższe góry znajdujące się w granicach naszego kraju, Tatry, a także posiadające właściwy tylko sobie klimat i charakter, Bieszczady.

Obszar, który dzisiaj nazywany jest Małopolską to zaledwie niewielka część terytorium, z którego wyłonił się ten osobliwy region. Nazwa Małopolska zaczęła być bowiem używana dopiero w XV wieku, wcześniej używano określenia księstwo krakowskie i sandomierskie. Obejmowały one region o bardzo dużych rozmiarach, sięgający aż do pogranicza ziem litewskich. W obecnym czasie naturalną granicę Małopolski stanowi od południa pasmo gór Karpat, na północnym-zachodzie uznaje się miasto Częstochowa, na wschodzie natomiast łańcuch gór bieszczadzkich.

Istotnym wydarzeniem dla rozwoju regionu małopolskiego było przeniesienie stolicy kraju do Krakowa. Od tego czasu miasto zaczęło dorównywać bogactwem i popularnością najsłynniejszym centrom Europejskim, a Małopolska skupiała w swych granicach najbogatszych kupców i kusiła turystów.

Małopolska jest regionem popularnym również ze względu na swoje wyjątkowe położenie oraz niezwykle ciekawe wartości przyrodnicze. Atrakcją wyjątkowo często zachęcającą do przyjazdu przybyszów z wielu krajów są Jurajskie Parki Krajobrazowe, znajdujące się na wyżynnych terenach Małopolski. Podziwiać można tutaj wyrastające jakby z płaskich powierzchni wapienne skały, pośród nimi odnaleźć można dawne siedziby książąt, czyli w większym lub mniejszym stopniu zachowane średniowieczne zamki. Zabytkiem o nieprzeciętnych wartościach przyrodniczych i kulturowych jest Ojcowski Park Narodowy.

Miejscowościami, które najskuteczniej przyciągają turystów, i które również polecamy do zwiedzenia są poza Krakowem, Oświęcim, Częstochowa, Wieliczka, Łańcut, Przemyśl oraz Zakopane.