Bieszczadzkie cerkwie

Bieszczady, miejsce wypoczynku wielu Polaków i nie tylko, mają do zaoferowania wiele niezwykłych atrakcji. Prócz tych oczywistych, związanych z przepięknymi krajobrazami górskimi oraz rzekami i potokami przepływającymi przez bieszczadzkie doliny i urozmaicającymi widoki, które można podziwiać ze szlaków, bardzo charakterystycznymi są także typowe bieszczadzkie budowle. Wiele z budowli, rozsianych po całym terenie Bieszczadów przyciąga uwagę turystów potrafiących odnaleźć piękno w architekturze wiejskiej.

Wśród najciekawszych okazów budowli, które w niespotykany sposób uwydatniają niezwykły charakter tego regionu Polski, są budowle sakralne. Wiele na terenie Bieszczadów odnaleźć można budowli cerkiewnych, które w swej nietypowej architekturze ukazują różnorodność tych terenów pod względem kulturowym.

Jedną z najciekawszych tego typu budowli jest Cerkiew w Równi. W tej dawnej wołoskiej wsi założonej w 1541 roku zobaczyć można jedną z ostatnich w Bieszczadach cerkwi drewnianych. Obecnie budynek pełni funkcję świątyni rzymskokatolickiej. Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej wybudowana została w pierwszej połowie XVIII wieku. Posiada ona tradycyjny układ trójdzielny. Największa, ośmioboczna nawa nakryta jest kopułą. Wnętrze posiada obecnie wystrój świątyni rzymskokatolickiej, znajduje się w nim między innymi obraz Matki Boskiej Dobrej Opieki. Na przycerkiewnym cmentarzu zachowały się nagrobki greckokatolickie, wśród nich, jeden z najcenniejszych, żelazny prawosławny krzyż.

Budowla warta zobaczenia znajduje się również na terenie dawnej wsi Smolik. Obecnie zabudowania wiejskie ulokowane są w odległości około jednego kilometra od starej zabudowy. W dawnym miejscu ostała się jednak grekokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Świątynię zbudowano w 1791 roku w typie bojkowskim. W Polsce można podziwiać zaledwie dwie zachowane budowle cerkiewne wybudowane w tym stylu. Budowla została odremontowana i oddana do użytku jako kościół rzymskokatolicki w 1973 roku. Wewnątrz znajduje się ciekawa polichromia, pochodząca z XVIII wieku. Jest to Ikona Wniebowzięcie Matki Bożej z 1748 roku.

Podobne niezwykle cenne zabytki architektoniczne znajdują się również w wielu innych bieszczadzkich wsiach. Wartą zobaczenia jest między innymi cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja w Chmielu. Jest to drewniana budowla z 1906 roku, od 1969 roku pełniąca funkcję świątyni rzymskokatolickiej.