Biebrzański Park Narodowy chroni i uczy rozumieć Dolinę Biebrzy

Wybierając się na urlop po ciekawych miejscach Polski warto przypomnieć sobie również o bardzo ciekawym regionie województwa podlaskiego. Jest to rejon rzadziej odwiedzany przez turystów, nie znaczy to jednak, iż ma on mniej do zaoferowania swoim gościom. Osobom, które uwielbiają spokojne spędzanie czasu, podczas pieszych lub rowerowych wycieczek oraz które cenią sobie zdrowy styl życia, powinny z całą pewności udać się do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Możliwości turystyczne, edukacyjne oraz przyrodnicze jakie oferuje nam to miejsce z pewnością zachęci wiele osób do odwiedzenia tego miejsca.

Biebrzański Park Narodowy istnieje od 9 września 1993 roku. Jest to największy z parków narodowych w naszym kraju, a jego powierzchnia wynosi aż 59 223 hektary. Park został stworzony dla ochrony fauny i flory północno-wschodniej części naszego kraju, konkretnie fragmentu terytorium województwa podlaskiego.

Największym atutem terenu należącego do Biebrzańskiego Parku Narodowego jest jego ciekawe zalesienie oraz rodzaj powierzchni glebowej. 15 547 hektara powierzchni całego parku zajmują lasy, 18 182 hektara to grunty rolne, natomiast pozostałe 25 494 hektara stanowią najcenniejsze części parku, a więc słynne Biebrzańskie Bagna. Park chroni przede wszystkim rozległe, dolinowe torfowiska. Jest to miejsce występowania różnorodnych gatunków roślin, zwierząt i ptaków oraz naturalnie powstałych ekosystemów. Szczególnym wyróżnieniem było dla Doliny Biebrzy wpisanie na listę siedlisk konwencji RAMSARowskiej, która szczególną ochroną obejmuje obszary mokradłowe o międzynarodowym znaczeniu, szczególnie jako naturalne środowiska życia ptactwa wodno-błotnego. Dolina Biebrzy jest bowiem miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla tego rodzaju ptactwa.

Oprócz swego głównego zadania, którym pozostaje ochrona wybitnie wartościowych miejsc przyrodniczych, Biebrzański Park Narodowy zajmuje się również edukacją skierowaną w różnorodne kierunki. Działania edukacyjne mają powodować aktywność lokalnej społeczności, zorganizowanych grup turystycznych, indywidualnych turystów oraz szkół.

Działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez park zajmuje się Dział Edukacji i Udostępniania Parku, który stara się o stworzenie jak najlepszych warunków poznawania fauny i flory Doliny Biebrzy w sposób ciekawy, ale również kompetentny.