Beskid Makowski i Beskid Wyspowy

Beskid Makowski, który niegdyś nazywany był Beskidem Średnim leży pomiędzy rzeką Koszarawą a Rabą i jest zbudowany z warstw fliszu płaszczowiny magurskiej. Najwyższym szczytem Beskidu Makowskiego jest Lubomir o wysokości 904 m n.p.m., który zaliczany jest do Korony Gór Polskich. W Beskidzie Makowskim można wyróżnić kilka najważniejszych pasm, do których należą : Pasmo Pewelsko-Ślemieńskie, Pasmo Dalina, Pasmo Babicy, Pasmo Koskowej Góry oraz Pasmo Lubomira i Łysiny. Płaskie grzbiety oraz niezwykle wygodne ścieżki przyciągają w to miejsce przede wielu miłośników rowerów górskich oraz narciarstwa biegowego. Pasmo Lubomira i Łysiny jest jedynym pasmem Beskidu Makowskiego o południkowym przebiegu grzbietu. Szczyty tutaj układają się, więc nie od wschodu na zachód, lecz z północy na południe. W obrębie tego pasma znajduje się wspaniały rezerwat Zamczysko, który rozciąga się na stokach Ukleiny nad Zarabiem. Rezerwat ten chroni fragment naturalnego lasu świerkowo-jodłowego oraz skupisko dziko rosnącego bluszczu.

Beskid Wyspowy położony jest pomiędzy dolina Skawy, a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów i stąd tez wywodzi się nazwa tej części Beskidów. Najwyższym szczytem Beskidów Wyspowych jest Mogielica, której wysokość wynosi 1170 m n.p.m. Znajduje się tutaj bardzo gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych, które prowadza przez wszystkie najbardziej znaczące szczyty. Najdłuższym szlakiem jest Mały Szlak Beskidzki. Szlaki te nie są trudne technicznie, jednak wymagają dobrej kondycji fizycznej przede wszystkim ze względu na wyspowy charakter tych gór, czyli spore wysokości pomiędzy dnami dolin a szczytami oraz głębokie przełęcze między szczytami.