Jezioro Fręcki od strony Dębówka
fot. By Witoldo125 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Atrakcje turystyczne Pojezierza Mrągowskiego

Pojezierze Mrągowskie to część słynnego Pojezierza Mazurskiego. Nie jest to być może tak atrakcyjny dla turystów obszar jak Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, niemniej jednak i tu warto zajrzeć podczas wakacyjnych podróży po Polsce.

To, co wyróżnia obszar Pojezierza Mrągowskiego, to jego stosunkowo wysokie położenie względem innych, przylegających do niego jednostek. Typowym elementem tutejszego krajobrazu są rynny lodowcowe, które zajmują obecnie jeziora. Choć jest tu zdecydowanie mniej lasów niż w centralnej części Mazur (czyli na terenie Wielkich Jezior), to i tak udało się w okolicach Mrągowa stworzyć kilka ciekawych rezerwatów przyrody. Jednym z ciekawszych jest rezerwat "Zakręt", na którego obszarze chronione są torfowiska i śródleśne stawy. Podobnie jak w innych częściach Pojezierza Mazurskiego również i tu chętnie zaglądają ptaki. Jedną z ważniejszych ostoi ptactwa na terenie Pojezierza Mrągowskiego jest rezerwat "Czaplisko Ławny Lasek". Jak sama nazwa wskazuje, główną atrakcją tego rezerwatu jest czapla siwa. Pojezierze Mrągowskie ma swoją ważną atrakcję turystyczną. To rzeka, którą uwielbiają kajakarze oraz miłośnicy pięknych krajobrazów. Ta rzeka to Krutynia. Malownicze tereny objęto tu ochroną w formie rezerwatu krajobrazowego "Krutynia", który obejmuje i rzekę, i Jezioro Krutyńskie. Warto podkreślić, że nie tylko rzeka jest cenna pod względem przyrodniczym. Niezwykle bogate pod względem ekologicznym są także otaczające ją lasy, będące oczkiem w głowie dla miejscowych przyrodników. Jest jednak Krutynia ceniona głównie jako szlak wodny, który jest nie tylko największą atrakcją tego regionu, ale jego główną osią. To właśnie wzdłuż biegu Krutyni skupiają się kolejne jeziora oraz ośrodki turystyczne.

Do ważniejszych jezior, które przecina Krutynia, należy Jezioro Mokre, będące jednocześnie rezerwatem przyrody. W rejonie tego zbiornika szczególnie cenne są lasy łęgowe znajdujące się na brzegach jeziora. Choć najcenniejszym zbiornikiem pojezierza jest właśnie Jezioro Mokre, największym ze wszystkich jest jezioro Sasek Wielki.

Turyści, letnicy i wodniacy jako miejsce sprzyjające rekreacji szczególnie upodobali sobie rejon jeziora Juno, Czos (nad tym jeziorem leży Mrągowo – najważniejsza miejscowość pojezierza) oraz jeziora Kiersztanowskiego. Jeziora te mają wprawdzie dość strome brzeg, niemniej jednak turystyka wypoczynkowa skoncentrowała się właśnie w ich obszarze.