Pieniny, Trzy Korony, Spływ Dunajcem
fot. Piotr Szpakowski/Shutterstock

Atrakcje turystyczne Pienińskiego Parku Narodowego

Wyjątkowość pienińskiego pasma górskiego, jego nieprzeciętne walory przyrodnicze, a także niezwykłe bogactwo fauny i flory tego regionu, wymagają szczególnej ochrony. Taki właśnie cel nałożył na siebie Pieniński Park Narodowy, którego zadaniem jest zachowanie w jak najbardziej niezmienionym stanie środowiska przyrodniczego Pienin. Innym ważnym elementem pracy Parku Narodowego jest szeroko zakrojona działalność edukacyjna, mająca na celu jak najlepsze przygotowanie osób korzystających z walorów przyrodniczych Pienin. Pieniński Park Narodowy zajmuje się również odpowiednim przygotowaniem terenu parkowego do korzystania z niego przez przybywających turystów.

Pieniński Park Narodowy został założony w 1932 roku. Historia starań o jego utworzenie sięga 1921 roku. Długa droga zakończyła się całkowitym powodzeniem i dzięki temu w obecnym czasie turyści otrzymują możliwość spacerowania po prawie 23.5 km kwadratowych terenu.

Roślinność pasma gór Pienin jest bardzo zróżnicowana i charakterystyczna. Większość terytorium, jakie zajmuje obecnie Pieniński Park Narodowy, jest zalesione. Dużo mniejszy procent stanowią tereny uprawne. Co ważne jednak całkiem spory procent tego terytorium zajmują wody. Jest to jeden z elementów wyróżniających opisywany Park Narodowy, świadczy to również o jego wysokich walorach przyrodniczo-środowiskowych. Całe terytorium Parku Narodowego podzielone jest także ze względu na strefy ważności. Ścisłą ochroną objęte jest 7.5 km kwadratowych, częściową ochroną - 5.05 km, ochroną krajobrazu objęta jest największa część Parku, a więc 11 km kwadratowych.

Pieniński Park Narodowy jest znakomicie przygotowany na przyjazd sporych ilości turystów. Wysiłek włożony w przygotowanie tras spacerowych, rowerowych oraz innych atrakcji turystycznych opłacił się. Corocznie odwiedza bowiem Park Narodowy ponad 600 tysięcy turystów.

Największą atrakcją Pienińskiego Parku Narodowego jest bez wątpienia spływ przełomem Dunajca, jednakże także piesi oraz rowerowi turyści znajdą tutaj również wiele niezapomnianych atrakcji. W granicach Parku Narodowego znajduje się ponad 34 kilometry tras wycieczkowych o niezwykłych walorach przyrodoznawczych. Podstawowy szlak niebieski wiedzie dość długą trasą, ale pozwala zobaczyć wszystkie okoliczne atrakcje turystyczne. Trasa rozpoczyna się w Czorsztynie przy pawilonie Pienińskiego Parku Narodowego, biegnie przez wzgórze Trzy Kopce, następnie widzie na górę Trzy Korony. Po trasie zwiedzić można Zamek Pieniński oraz podziwiać widoki z polan Kosarzyskiej oraz Burzanej.