Kłodzko - Stare Miasto, panorama
fot. By Jacek Halicki (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

Atrakcje turystyczne Kłodzka

Jest jednym z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku. Ten gród nad Nysą Kłodzką znany jest z malowniczej Starówki oraz potężnej twierdzy górującej nad miastem. Kłodzko, bo o nim mowa, jest chętnie odwiedzanie przez turystów, zaś atrakcji nie brak tu dla nikogo.

Starówka w Kłodzku jest jedną z największych atrakcji tego miasta. Zachował się tu średniowieczny układ urbanistyczny, w którym wyróżnia się prostokątny, pochyły rynek. Jego centralną część zajmuje okazały ratusz, wzniesiony w swej obecnej formie pod koniec XIX wieku. Jedyną pozostałością po poprzednim gmachu jest wieża, wzniesiona w XVII stuleciu. Całość otoczona jest pięknymi kamienicami.

Inną atrakcją, którą może się pochwalić Kłodzko, gotycki, kamienny most św. Jana nad Młynówką – jednym z kanałów Nysy Kłodzkiej. Ta gotycka budowla, mimo licznych powodzi nawiedzających miasto, w bardzo dobrym stanie przetrwała do dnia dzisiejszego i jest obecnie jedną z największych ozdób Kłodzka. Jej wspaniałą dekorację stanowią późnobarokowe posągi, z powodu których często porównywana jest do słynnego mostu Karola w Pradze.

Ma też kłodzka Starówka swe wyjątkowe świątynie. Tą najważniejszą jest gotycki kościół Wniebowzięcia NMP, którego budowa – pod 150 latach – została ukończona pod koniec XV stulecia. W jej wnętrzu zobaczyć można cenne zabytki sztuki sakralnej, w tym gotycką rzeźbę Madonny z Czyżykiem datowaną na połowię XIV wieku. Można tu również podziwiać barokowe dzieła Michała Klahra Starszego, który pochodził z pobliskiego uzdrowiska o nazwie Lądek-Zdrój. Druga ważna świątynia to kościół franciszkański, do którego przylegają budynki klasztorne. I tu można zachwycić się wspaniałym wnętrzem świątyni.

Najpotężniejszą budowlą, którą mogą podziwiać turyści odwiedzający Kłodzko, jest tutejsza twierdza. To jeden z najcenniejszych zabytków architektury obronnej, jaki powstał w Polsce na przełomie XVII i XVIII stulecia. Dawniej strzegła ona przejścia granicznego pomiędzy Śląskiem a Czechami. Wzniesiona na zboczach Góry Fortecznej do dnia dzisiejszego dominuje nad miastem i jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Kotlinie Kłodzkiej. W jej pobliżu znajduje się wejście do podziemnej trasy turystycznej, która wiedzie przez zabytkowe piwnice znajdujące się pod miejską Starówką.